Vi Finns Här

Trygghet är att finnas nära till hands när det oväntade inträffar. Probaco erbjuder många års erfarenhet och trygga lösningar inom all slags skadeservice. Vi är dina lokala experter inom sanering, avfuktning och rivning.

Sanering, avfuktning och jour

Probaco erbjuder en stor bredd av tjänster inom sanering och avfuktning - med dygnet-runt-jour. Vi finns här för dig, med expertis och engagemang. Hör av dig till oss för allt från utredande ­åtgärder, till sanering och återställning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi sanerar efter en mängd olika slags skador. Det kan till exempel handla om brand-, avlopps- eller vattenskador, farliga ämnen, oljeläckage eller luktproblem.

Vi utför klottersanering på mer eller mindre alla material. Vi gör en analys och tillämpar rätt metod för varje klottertyp. I förebyggande syfte kan man även använda klotterskydd.

Vatten och fukt ligger bakom många skador i hus. Vi hittar orsaken till problemet och åtgärdar på ett professionellt och ekonomiskt sätt.

Vi mäter radon, utför radontekniska utredningar vid förhöjda halter och åtgärdar för att uppnå radonhalter under gränsvärde.

Vi hjälper till med att riva konstruktioner på ett säkert, dammfritt och miljövänligt sätt. Vi omhändertar, sorterar och fraktar bort avfall och farliga ämnen.

Med lång erfarenhet och fackmässig kompetens hjälper vi dig att säkra byggklimatet genom hela byggprocessen.

Våra materialinventeringar identifierar vilken typ av farligt avfall som finns i byggnaden. Vi tar fram en rivningsplan som beskriver var och hur dessa ämnen/material ska hanteras.

Vi har lång erfarenhet av att hantera skador med ledning och samordning, och är din kontakt genom hela projektet.

När problemet är akut. Då finns vi här för dig: dygnet runt, året runt. Vi kan snabbt vara på plats och begränsa skadorna, exempelvis vid brand, översvämning eller vattenläcka.

Senaste nyheterna

Mikael Kamph

Mikael Kamph, ny marknadsansvarig på Probaco AB

oktober 16, 2019

Sedan Probaco lanserades i januari 2019 har det varit fullt fokus på att etablera det nya […]

Läs mer…
Avtal Stångåstaden

Probaco Hjulsbro Sanering får förlängt avtal med Stångåstaden

oktober 14, 2019

Vi är stolta över att få förlängt saneringsavtal med Stångåstaden, med flera dotterbolag. Vi ser fram […]

Läs mer…
Avtal Sandvikenhus Sandvikens kommun

Probaco i Gävle får flerårigt avtal med Sandvikens Kommun och Sandvikenhus AB

september 4, 2019

Det var i slutet på juli det blev klart att Probaco vann upphandlingen avseende saneringsarbeten hos […]

Läs mer…

Probaco sanerar efter explosion i Linköping

augusti 23, 2019

Polisen kunde identifiera sprängdeg i en moped som lämnats in som stulen till polisen. Utifrån uppgifter […]

Läs mer…