Probaco AB

Box 2 - 783 21 Säter
mikael.kamph@probaco.se

Probaco AB säljer och samordnar tjänster inom sanering och avfuktning.

Probaco såg dagens ljus 1 januari 2019. Sex erfarna företagare i saneringsbranschen samlade under ett gemensamt namn. 1 oktober samma år inrättades en tjänst som marknadsansvarig för Probaco-gruppen.

Under namnet Probaco AB sker försäljning av saneringstjänster och avfuktning på riksnivå. Probaco AB samordnar även marknadsinsatser för företagen i gruppen.

Vår kontaktperson

Mikael Kamph

Mikael Kamph

Marknadsansvarig
0709-71 75 00
mikael.kamph@probaco.se

Det är viktigt för oss att finnas nära till hands när du behöver oss. Har du något på hjärtat? Tveka inte att kontakta oss!